Vilkår for forløb


  1. Forløb afregnes med et all-inclusive* beløb pr. uge jf. gældende prisliste, og der er skal købes minimum 12 uger. Købes der fra 12-16 uger kan betalingen deles op i 2 dele. Købes der 16 uger eller mere kan betalingen deles op i 2 eller 3 dele.

* Beløbet dækker blandt andet men ikke udelukkende:

  • Adgang til client  App (iPhone + Android) i forløbsperioden
  • Kostplaner og tilretning af disse
  • Træningsplaner og tilretning af disse
  • Fedtprocentmålinger som nødvendigt
  • Peakweekberegning og planlægning (atleter)
  • Coaching generelt – personligt, via sms, e-mail eller lignende

* Beløbet dækker ikke:

  • Personlige træningstimer (kan tilkøbes efter behov)